Srijeda, Juli 1, 2015

SUBOTA 27.06.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Tahavijska akida, vjerski program (repriza)
08.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
08.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Igrani film
12.00 Ramazanski program
13.30 Živiničke razglednice, dokumentarni program
14.30 Religija u službi života, vjerski program
15.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
16.00 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
16.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
17.00 Zdravlje prije svega, emisija o zdravstvu (repriza)
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program
20.00 Ramazanski program
21.30 Dokumentarni program
22.00 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija o povratku
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Tahavijska akida, vjerski program (repriza)
00.30 Igrani film
02.00 Ramazanski program
03.45 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
04.30 Dokumentarni program (repriza)
05.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
05.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)

NEDJELJA 28.06.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Religija u službi života, vjerski program (repriza)
08.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
08.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
09.00 Istina, emisija o povratku (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program (repriza)
11.00 Dokumentarni program
12.00 Ramazanski program
13.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
14.00 Tahavijska akida, vjerski program
15.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
15.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
16.00 TV Zehra, revijalni program
17.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu
17.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj
20.00 Ramazanski program
21.30 Igrani film
23.00 Baštine, dokumentarni program
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
01.00 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
01.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Živiničke razglednice, dokumentarni program
04.30 Info blok TV Vogošća

PONEDJELJAK 29.06.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 TV Zehra, revijalni program (repriza)
08.00 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
08.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
09.00 Baštine, dokumentarni program (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
14.00 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
14.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa
20.00 Ramazanski program
21.30 Perspektiva, dijaloška emisija
22.00 Videožurnal Srebrenica, omladinski program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Perspektiva, dijaloška emisija (repriza)
04.40 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
05.10 Videožurnal Srebrenica, omladinski program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

UTORAK 30.06.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Perspektiva, dijaloška emisija (repriza)
07.30 Videožurnal Srebrenica, omladinski program (repriza)
08.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.00 Perspektiva, dijaloška emisija (repriza)
13.30 Videožurnal Srebrenica, omladinski program (repriza)
14.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
14.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
20.00 Ramazanski program
21.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
22.00 Olovska hronika, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
04.40 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
05.10 Olovska hronika, informativni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

SRIJEDA 01.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
07.30 Istina, emisija o povratku (repriza)
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Olovska hronika, informativni program (repriza)
08.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
08.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Olovska hronika, informativni program (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
20.00 Ramazanski program
21.30 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj
22.00 Dokumentarni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
04.40 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
05.10 Dokumentarni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 02.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
07.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
08.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
08.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
13.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
14.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
14.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Zdravlje prije svega, emisija o zdravstvu
20.00 Ramazanski program
21.30 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program
22.00 Dokumentarni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
04.40 Dokumentarni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

PETAK 03.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Dokumentarni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.30 Dokumentarni program (repriza)
14.00 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
14.30 Igrani film
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Hronika općine Ilijaš, informativni program
20.00 Ramazanski program
21.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica
22.00 Dokumentarni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Hronika općine Ilijaš, informativni program (repriza)
04.40 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
05.10 Dokumentarni program
05.30 Info blok TV Vogošća

PROGRAMSKA SHEMA TV VOGOŠĆA OD 04.07.2015. DO 10.07.2015.

 

SUBOTA 04.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Tahavijska akida, vjerski program (repriza)
08.00 Hronika općine Ilijaš, informativni program (repriza)
08.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Igrani film
12.00 Ramazanski program
13.30 Živiničke razglednice, dokumentarni program
14.30 Religija u službi života, vjerski program
15.30 Hronika općine Ilijaš, informativni program (repriza)
16.00 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
16.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
17.00 Zdravlje prije svega, emisija o zdravstvu (repriza)
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program
20.00 Ramazanski program
21.30 Dokumentarni program
22.00 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija o povratku
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Tahavijska akida, vjerski program (repriza)
00.30 Igrani film
02.00 Ramazanski program
03.45 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
04.30 Dokumentarni program (repriza)
05.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
05.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)

 

NEDJELJA 05.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Religija u službi života, vjerski program (repriza)
08.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
08.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
09.00 Istina, emisija o povratku (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program (repriza)
11.00 Dokumentarni program
12.00 Ramazanski program
13.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
14.00 Tahavijska akida, vjerski program
15.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
15.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
16.00 TV Zehra, revijalni program
17.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu
17.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj
20.00 Ramazanski program
21.30 Igrani film
23.00 Baštine, dokumentarni program
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
01.00 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
01.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Živiničke razglednice, dokumentarni program
04.30 Info blok TV Vogošća

 

PONEDJELJAK 06.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 TV Zehra, revijalni program (repriza)
08.00 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
08.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
09.00 Baštine, dokumentarni program (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
14.00 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
14.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa
20.00 Ramazanski program
21.30 Perspektiva, dijaloška emisija
22.00 TV Justice, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Perspektiva, dijaloška emisija (repriza)
04.40 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
05.10 TV Justice, informativni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

 

UTORAK 07.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Perspektiva, dijaloška emisija (repriza)
07.30 TV Justice, informativni program (repriza)
08.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.00 Perspektiva, dijaloška emisija (repriza)
13.30 TV Justice, informativni program (repriza)
14.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
14.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
20.00 Ramazanski program
21.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
22.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
04.40 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
05.10 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

 

SRIJEDA 08.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
07.30 Istina, emisija o povratku (repriza)
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
08.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
08.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
20.00 Ramazanski program
21.30 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj
22.00 Dokumentarni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
04.40 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
05.10 Dokumentarni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

 

ČETVRTAK 09.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
07.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
08.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
08.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
13.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
14.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
14.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Zdravlje prije svega, emisija o zdravstvu
20.00 Ramazanski program
21.30 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program
22.00 Dokumentarni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Sudnica u BiH, igrano-obrazovni program (repriza)
04.40 Dokumentarni program (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

 

PETAK 10.07.2015.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Dokumentarni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
09.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Ramazanski program
13.30 Dokumentarni program (repriza)
14.00 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
14.30 Igrani film
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Hronika općine Hadžići, informativni program
20.00 Ramazanski program
21.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica
22.00 Dokumentarni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
03.45 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
04.10 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
04.40 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
05.10 Dokumentarni program
05.30 Info blok TV Vogošća